Moduł CRM dla Prestashop

Pomaga zarządzać klientami

Specyfikacja modułu

 1. Moduł zgodny z oprogramowaniem Prestashop w wersji 1.7

 2. Podstawowym elementem modułu jeest Punkt Obsługi Klienta (POK), rozumiany jako mailowa skrzynka odbiorcza oraz nadawcza

 3. Panel konfiguracji modułu umożliwia zarządzanie Punktami Obsługi Klienta i zawiera następujące elementy:

  1. Formularz dodawania nowego POK z polami: aktywny, nazwa, język, dane dostępowe IMAP do odbioru wiadomości, dane dostęowe SMTP do wysyłania wiadomości

  2. Tabela z dodanymi POK, zawierająca następujące kolumny: ID, aktywny, nazwa, język, użytkownik IMAP, użytkownik SMTP, przycisk umożliwiający wykonanie operacji edycji lub usunięcia POK

  3. Panel przyporządkowania pracowników sklepowych do POK, przyporządkowanie to jest wykorzystywane w celu ograniczenia pracowników możliwych do przypisania jako opiekun wątku dla danego POK

 4. Panel z linkami CRON wykorzystywanymi przez moduł:

  1. link do skryptu przetwarzającego skrzynkę odbiorczą

  2. link do skryptu indeksującego wyszukiwarkę klientów

 5. Moduł dodaje nową pozycję o nazwie CRM do menu "Obsługa klienta" sklepu, kliknięcie w tą pozycję powoduje przejście do widoku ogólnego modułu

 6. Widok ogólny modułu zawiera następujące elementy:

  1. Panel dla każdego POK, zawierający informacje: liczba nowych wątków, liczba oczekujących wątków, liczba archiwalnych wątków oraz przyciski: INBOX (przejście do widoku wątków nowych i oczekujących), Archiwum (przejście do widoku wątków archiwalnych), Nowy wątek (przejście do widoku tworzenia nowego wątku)

  2. Panel wyszukiwarki klientów, umożliwia wyszukiwanie klientów na podstawie pól: email, imię, nazwisko, numer telefonu, NIP, nazwa firmy, adres. Wyszukiwanie odbywa się asynchronicznie, bez przeładowywania strony, wyniki wyszukiwania w postaci "Imię nazwisko, email, telefon" wyświetlane są poniżej formularza wyszukiwania, kliknięcie w wybrany wynik wyszukiwania powoduje przejście do widoku karty klienta dla danego adresu email. Wyszukiwanie odbywa się z ignorowaniem znaków narodowych.

 7. Widok listy wątków zawiera następujące elementy:

  1. Ogólny nagłówek nawigacyjny (panel z przyciskami przejścia Wstecz oraz na do widoku ogólnego modułu, panele informacyjne dla każdego POK)

  2. Tabela wątków dla danego POK zawierająca następujące kolumny: data ostatniej odpowiedzi, nadawca, pole Do, temat, opiekum status (nowy, archiwalny, oczekujący) wraz z liczbą odpowiedzi w wątku

  3. Pole Nadawca jest jednocześnie przyciskiem umożliwiającym przejście do widoku karty klienta dla danego adresu email

  4. Pole Temat jest jednocześnie przyciskiem umożliwiającym przejście do widoku wątku

  5. W przypadku widoku INBOX, wątki ułożone są od najstarszego, w przypadku widoku Archiwum wątki ułożone są od najnowszego

  6. Tabela wątków umożliwia sortowanie wątków według każdej z kolumn

 8. Widok karty klienta zawiera następujące elementy:

  1. Ogólny nagłówek nawigacyjny

  2. Panel z tabelą wątków dla danego adresu email, zawierającą nastąpujące kolumny: POK, ostatnia wiadomość, temat (przycisk przejścia do wątku), pracownik, status

  3. Panel k lientów , zawierający:

   1. wszystkich klientów znalezionych w sklepie dla danego adresu email

   2. dla każdego klienta listę jego zamówień, z informacją: indeks zamówienia (będący jednocześnie przyciskiem przejścia ), data, status, zapłacono, lista zamówionych produktów z ograniczeniem do trzech pierwszych, panel z adresem dostawy zamówienia, panel wybranej formy wysyłki wraz z klikalnym linkiem do śledzenia dostawy (jeżeli został wprowadzony)

   3. sekcję "Przeszukaj Baselinkera" zawierającą przyciski przejścia do systemu Baseliner w celu znalezienia tam danego klienta, wyszukiwanie klienta odbywa się po wszystkich adresach email znalezionych wśród nadawców wiadomości w wątku, jak również po rozpoznanych nazwach użytkownika występujących w tematach wiadomości oraz nazwach nadawców wiadomości

 9. Widok wątku zawierający następujące elementy:

  1. Ogólny nagłówek nawigacyjny

  2. Panel wiadomości w wątku:

   1. Tytuł wątku

   2. Opiekun wątku

   3. Przyciski akcji umożliwiające zmianę statust wątku oraz przypisanie go do wybranego pracownika

   4. lista wiadomości wątku wraz z załącznikami

   5. Formularz odpowiedzi umożliwiający wpisanie odpowiedzi wraz z załącznikami oraz przyciski: Odpowiedz i archiwizuj, Odpowiedz i oczekuj, Dodaj notatkę (dodaje wiadomość jako notatkę wewnętrzną, niewidoczną dla klienta)

  3. Panel z historią wątku, zawierający informacje o datach zmian jego statusów lub przypisań do pracowników

  4. Panel klientów taki sam jak w widoku karty klienta

  5. Panel innych wątków, wyśietlający listę innych wątków dla tego samego adresu email

 10. Widok nowego wątku zawierający następujące elementy:

  1. Ogólny nagłówek nawigacyjny

  2. Formularz tworzenia nowego wątku zawierający pola: Odbiorca, Temat, Wiadomość, załączniki oraz przyciski: Wyślij i archiwizuj, Wyślij i oczekuj

 11. Przetwarzanie skrzynki odbiorczej odbywa się cyklicznie zgodnie z ustawionym zadaniem CRON, w momencie odczytu wiadomości moduł rozpoznaje czy wiadomość jest już obecna w bazie danych modułu, jeżeli jest to oznacza ją do skasowania, jeżeli nie to dodaje ją do bazy danych modułu i na podstawie identyfikatora w formacie #XXXXXXX znajdującego się w temacie wiadomości, przyporządkowuje ją do określonego wątku, jeżeli nie ma wątku, do którego można przyporządkować wiadomość, tworzony jest nowy wątek i nadawany mu unikalny identyfikator w formacie #XXXXXXX

 12. Wysyłka wiadomości odbywa się w momencie dodania wiadomości przez obsługę sklepu, szablon wiadomości zawiera informację "Wpisz odpowiedź powyżej tej linii", treść znajdująca się poniżej tego tekstu jest obcinana w momencie odbierania odpowiedzi od klienta

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Podane informacje stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert i zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam

X

Polityka prywatności

I. Definicje

Administrator - oznacza firmę GreenMouse sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach Administratora.

Czasopismo - wydawnictwo rozpowszechniane w formie drukowanej lub elektronicznej należące do Administratora.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Administratora i użytkownika Serwisów oraz Czasopism należących do Administratora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

 • Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników swoich Serwisów i Czasopism.
 • Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisów, nie prenumerować Czasopism należących do Administratora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Administratora.

II. Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Administratora możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych Czasopism należących do Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Czasopisma. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer Czasopisma. Imię pozwala Administratorowi zwracać się do czytelników po imieniu.

IV. Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje PayU. W tym przypadku tylko system PayU zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze PayU znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

V. Niezapowiedziane Wiadomości

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Serwisów, Czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Administratora.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

VI. Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

VII. Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Administratora i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Administratora nie podlegają Polityce Prywatności.

VIII. Cookies (Ciasteczka)

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.


Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

 • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Paypal [administrator cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
 • PayU [administrator cookies: PayU SA z siedzibą w Polsce]

Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
 • ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

IX. Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisach i Czasopismach należących do Administratora.

W przypadku pytań proszę pisać {hide_email}

X. Wyłączenie Odpowiedzialności

Administrator oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Administrator przykłada sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują swoje reklamy w Serwisach byli wiarygodni, ale nie może odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.