Import produktów z hurtowni do PrestaShop

Import i synchronizacja produktów z hurtownią

Korzyści z wdrożenia importu produktów z hurtowni

 1. oszczędność czasu i automatyzacja wprowadzania produktów na sklep
 2. pewność bycia na bieżąco z cenami i stanami magazynowymi w hurtowniach
 3. realizacja od A do Z pod konkretne wymagania klienta (jest to wdrożenie indywidualne)

Specyfikacja wdrożenia

 1. współpraca z oprogramowaniem Prestashop w wersji 1.6 oraz 1.7

 2. możliwość automatycznego importu danych z plików CSV, XML, XLS, ODS oraz jako komunikacja z API

 3. możliwość importu danych do następujących pól produktu: ID, aktywny, nazwa, kategorie, cena netto, cena brutto, ID zasad podatku, cena hurtowa, wyprzedaż, wartość obniżki, procent obniżki, data początkowa obniżki, data końcowa obniżki, indeks, kod dostawcy, dostawca, producent, kod EAN, kod UPC, szerokość, wysokość, głębokość, waga, ilość, minimalna ilość, widoczność, dodatkowy koszt dostawy, jednostka, cena jednostkowa, krótki opis, długi opis, meta tytuł, meta słowa kluczowe, meta opis, przyjazny link, zdjęcia, cechy, komunikaty o czasie wysyłki

 4. możliwość importu kombinacji produktów według następujących pól: ID produktu, indeks produktu, nazwa grupy, wartość atrybutu, kod dostawcy, indeks, kod EAN, kod UPC, cena hurtowa, wpływ na cenę netto, ilość, minimalna ilość, waga

 5. w przypadku gdy produktów nie ma na sklepie, moduł automatycznie je dodaje, w przypadku gdy produkty już znajdują się na sklepie, wartości ich pól są aktualizowane

 6. identyfikacja obecności produktu na sklepie na podstawie pola indeks lub kodu EAN

 7. rozpoznawanie braku wcześniej zaimportowanego produktu w pliku i automatyczne wyłączenie produktu, ustawienie mu ujemnego stanu magazynowego lub dodanie do specjalnej kategorii

 8. możliwość powiadomienia administratora sklepu o wykryciu dużej liczby (przekroczenie określonego progu) braków produktów w pliku źródłowym

 9. rozpoznawanie ponownego pojawienia się brakujących produktów i automatyczne ich włączenie lub ustawienie dodatnich stanów magazynowych

 10. dodatkowe narzędzie do zarządzania brakującymi produktami, umożliwiające sprawdzenie które z produktów na sklepie zniknęły z pliku wraz z określeniem daty zniknięcia oraz możliwością skasowania produktu na sklepie, produkty prezentowane w formie tabeli z funkcjonalnością sortowania według dowolnej z kolumn

 11. logowanie zdarzeń importu do plików tekstowych: liczba nowych produktów, liczba brakujących produktów, liczba powracających produktów

 12. dodatkowe narzędzie do przeglądania logów importu według źródła importu i daty, możliwość pobrania pliku w formacie CSV z zapisem zdarzeń z logów importu

 13. funkcjonalność konfiguracji mapowania kategorii (przyporządkowania kategorii z pliku do kategorii sklepowych)

 14. w sytuacji gdy kategoria z pliku nie jest przyporządkowana do żadnej kategorii sklepowej, możliwość pominięcia produktu lub przyporządkowania go do wskazanej kategorii zbiorczej

 15. funkcjonalność konfiguracji narzutu cenowego lub marży (zbiorczo na wszystkie produkty, w zależności od kategorii produktu, w zależności od producenta produktu lub od poziomu ceny zakupu produktu)

 16. skrypt uruchamiające import w sposób automatyczny przy pomocy zadań harmonogramu CRON

 17. zabezpieczenie skryptów oraz dodatkowych narzędzi tokenem, uniemożliwiającym dostęp do nich osobom postronnym

 18. skrypt umożliwiający szybką aktualizację stanów magazynowych i cen produktów bez konieczności wykonywania pełnego importu danych, aktualizacja nawet co 15 minut

 19. aktualizacja tylko tych produktów, dla któtych stwierdzono zmianę cany lub stanu magazynowego - umożliwia jednorazowe przetworzenie dużych zbiorów produktów, rzędu kilkadziesiąt tysięcy pozycji

 20. możliwość uwzględnienia podczas importu lokalnego stanu magazynowego produktu

 21. możliwość uzależnienia komunikatu o czasie dostępności produktu od jego obecności w lokalnym magazynie

 22. możliwość uruchomienia importu danych w sposób ręczny oraz automatyczny

 23. możliwość współpracy z wieloma źródłami danych na raz, brak ograniczenia liczby hurtowni, z jakimi jednocześnie może komunikować się moduł

 24. możliwość scalenia wariantów produktów w jeden produkt w sytuacji, gdy w pliku źródłowym warianty są osobnymi pozycjami

 25. możliwość rozbicia produktów posiadających rozmiary i kolory na osobne wersje kolorystyczne z funkcją przełączania się pomiędzy produktami z serii (przechodzenie między produktami jak na Allegro)

 26. panel informacyjny na stronie zamówienia zawierający listę zamówionych produktów z podziałem według źródła danych

 27. panel zarządzania modułem w języku polskim, możliwość przetłumaczenia modułu na dowolny język

 28. automatyczne rozpoznawanie czy zawartość pliku źródłowego zmieniła się w stosunku do wcześniej pobranego pliku, import następuje tylko w sytuacji stwierdzenia zmian w pliku

 29. możliwość importu danych w sytuacji gdy część danych zapisana jest w jednym pliku, a inna część danych w innym (np. opisy / zdjęcia oraz stany magazynowe / ceny), brak ograniczenia co do liczby plików, z jakich może korzystać moduł aby poprawnie zaimportować pełen zbiór danych do sklepu

 30. możliwość importu produktów bez kodów producenta poprzez nadanie im indywidualnych kodów pozwalających rozpoznać produkt

 31. możliwość pominięcia podczas importu produktów, które nie mają stanów magazynowych lub poprawnych zdjęć

 32. możliwość wskazania produktów wyłączonych z aktualizacji pól lub cen na podstawie indeksów lub kodów EAN

 33. możliwość podziału zbioru danych produktów na podzbiory o dowolnej liczbie produktów, w sytuacji gdy wydajność serwera sklepu nie umożliwia jednorazowego importu całego zestawu danych

 34. możliwość powiązania wybranych metod dostawy z zaimportowanymi produktami

Moduł jest każdorazowo dostosowywany do wymagań Klienta oraz formatu pliku źródłowego, więc niezależnie od jego zawartości możemy oprogramować dowolnie złożone reguły importu.

Koszt wdrożenia zaczyna się od 1400zł netto, w zależności od wymagań i złożoności danych w pliku źródłowym. Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny, zintegrowaliśmy już z powodzeniem kilkadziesiąt sklepów.

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Podane informacje stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert i zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie używamy plików cookies i podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam