Import produktów z hurtowni do PrestaShop

Import i synchronizacja produktów z hurtownią

Korzyści z wdrożenia importu produktów z hurtowni

 1. oszczędność czasu i automatyzacja wprowadzania produktów na sklep
 2. pewność bycia na bieżąco z cenami i stanami magazynowymi w hurtowniach
 3. realizacja od A do Z pod konkretne wymagania klienta (jest to wdrożenie indywidualne)

Specyfikacja wdrożenia

 1. współpraca z oprogramowaniem Prestashop w wersji 1.6 oraz 1.7

 2. możliwość automatycznego importu danych z plików CSV, XML, XLS, ODS oraz jako komunikacja z API

 3. możliwość importu danych do następujących pól produktu: ID, aktywny, nazwa, kategorie, cena netto, cena brutto, ID zasad podatku, cena hurtowa, wyprzedaż, wartość obniżki, procent obniżki, data początkowa obniżki, data końcowa obniżki, indeks, kod dostawcy, dostawca, producent, kod EAN, kod UPC, szerokość, wysokość, głębokość, waga, ilość, minimalna ilość, widoczność, dodatkowy koszt dostawy, jednostka, cena jednostkowa, krótki opis, długi opis, meta tytuł, meta słowa kluczowe, meta opis, przyjazny link, zdjęcia, cechy, komunikaty o czasie wysyłki

 4. możliwość importu kombinacji produktów według następujących pól: ID produktu, indeks produktu, nazwa grupy, wartość atrybutu, kod dostawcy, indeks, kod EAN, kod UPC, cena hurtowa, wpływ na cenę netto, ilość, minimalna ilość, waga

 5. w przypadku gdy produktów nie ma na sklepie, moduł automatycznie je dodaje, w przypadku gdy produkty już znajdują się na sklepie, wartości ich pól są aktualizowane

 6. identyfikacja obecności produktu na sklepie na podstawie pola indeks lub kodu EAN

 7. rozpoznawanie braku wcześniej zaimportowanego produktu w pliku i automatyczne wyłączenie produktu, ustawienie mu ujemnego stanu magazynowego lub dodanie do specjalnej kategorii

 8. możliwość powiadomienia administratora sklepu o wykryciu dużej liczby (przekroczenie określonego progu) braków produktów w pliku źródłowym

 9. rozpoznawanie ponownego pojawienia się brakujących produktów i automatyczne ich włączenie lub ustawienie dodatnich stanów magazynowych

 10. dodatkowe narzędzie do zarządzania brakującymi produktami, umożliwiające sprawdzenie które z produktów na sklepie zniknęły z pliku wraz z określeniem daty zniknięcia oraz możliwością skasowania produktu na sklepie, produkty prezentowane w formie tabeli z funkcjonalnością sortowania według dowolnej z kolumn

 11. logowanie zdarzeń importu do plików tekstowych: liczba nowych produktów, liczba brakujących produktów, liczba powracających produktów

 12. dodatkowe narzędzie do przeglądania logów importu według źródła importu i daty, możliwość pobrania pliku w formacie CSV z zapisem zdarzeń z logów importu

 13. funkcjonalność konfiguracji mapowania kategorii (przyporządkowania kategorii z pliku do kategorii sklepowych)

 14. w sytuacji gdy kategoria z pliku nie jest przyporządkowana do żadnej kategorii sklepowej, możliwość pominięcia produktu lub przyporządkowania go do wskazanej kategorii zbiorczej

 15. funkcjonalność konfiguracji narzutu cenowego lub marży (zbiorczo na wszystkie produkty, w zależności od kategorii produktu, w zależności od producenta produktu lub od poziomu ceny zakupu produktu)

 16. skrypt uruchamiające import w sposób automatyczny przy pomocy zadań harmonogramu CRON

 17. zabezpieczenie skryptów oraz dodatkowych narzędzi tokenem, uniemożliwiającym dostęp do nich osobom postronnym

 18. skrypt umożliwiający szybką aktualizację stanów magazynowych i cen produktów bez konieczności wykonywania pełnego importu danych, aktualizacja nawet co 15 minut

 19. aktualizacja tylko tych produktów, dla któtych stwierdzono zmianę cany lub stanu magazynowego - umożliwia jednorazowe przetworzenie dużych zbiorów produktów, rzędu kilkadziesiąt tysięcy pozycji

 20. możliwość uwzględnienia podczas importu lokalnego stanu magazynowego produktu

 21. możliwość uzależnienia komunikatu o czasie dostępności produktu od jego obecności w lokalnym magazynie

 22. możliwość uruchomienia importu danych w sposób ręczny oraz automatyczny

 23. możliwość współpracy z wieloma źródłami danych na raz, brak ograniczenia liczby hurtowni, z jakimi jednocześnie może komunikować się moduł

 24. możliwość scalenia wariantów produktów w jeden produkt w sytuacji, gdy w pliku źródłowym warianty są osobnymi pozycjami

 25. możliwość rozbicia produktów posiadających rozmiary i kolory na osobne wersje kolorystyczne z funkcją przełączania się pomiędzy produktami z serii (przechodzenie między produktami jak na Allegro)

 26. panel informacyjny na stronie zamówienia zawierający listę zamówionych produktów z podziałem według źródła danych

 27. panel zarządzania modułem w języku polskim, możliwość przetłumaczenia modułu na dowolny język

 28. automatyczne rozpoznawanie czy zawartość pliku źródłowego zmieniła się w stosunku do wcześniej pobranego pliku, import następuje tylko w sytuacji stwierdzenia zmian w pliku

 29. możliwość importu danych w sytuacji gdy część danych zapisana jest w jednym pliku, a inna część danych w innym (np. opisy / zdjęcia oraz stany magazynowe / ceny), brak ograniczenia co do liczby plików, z jakich może korzystać moduł aby poprawnie zaimportować pełen zbiór danych do sklepu

 30. możliwość importu produktów bez kodów producenta poprzez nadanie im indywidualnych kodów pozwalających rozpoznać produkt

 31. możliwość pominięcia podczas importu produktów, które nie mają stanów magazynowych lub poprawnych zdjęć

 32. możliwość wskazania produktów wyłączonych z aktualizacji pól lub cen na podstawie indeksów lub kodów EAN

 33. możliwość podziału zbioru danych produktów na podzbiory o dowolnej liczbie produktów, w sytuacji gdy wydajność serwera sklepu nie umożliwia jednorazowego importu całego zestawu danych

 34. możliwość powiązania wybranych metod dostawy z zaimportowanymi produktami

Moduł jest każdorazowo dostosowywany do wymagań Klienta oraz formatu pliku źródłowego, więc niezależnie od jego zawartości możemy oprogramować dowolnie złożone reguły importu.

Koszt wdrożenia zaczyna się od 1400zł netto, w zależności od wymagań i złożoności danych w pliku źródłowym. Zapraszamy do kontaktu w celu wyceny, zintegrowaliśmy już z powodzeniem kilkadziesiąt sklepów.

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Podane informacje stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert i zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

X

Cenimy Twoją prywatność

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies i podobne technologie, które mogą służyć do personalizacji reklam. Szczegóły w naszej polityce prywatności. Dodatkowe informacje tutaj

Pliki cookies wykorzystywane do zapewnienia podstawowych funkcjonalności strony

Pliki cookie używane do monitorowania korzystania z naszej strony i personalizacji reklam

X

Polityka prywatności

I. Definicje

Administrator - oznacza firmę GreenMouse sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach Administratora.

Czasopismo - wydawnictwo rozpowszechniane w formie drukowanej lub elektronicznej należące do Administratora.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Administratora i użytkownika Serwisów oraz Czasopism należących do Administratora obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na tej stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

 • Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników swoich Serwisów i Czasopism.
 • Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisów, nie prenumerować Czasopism należących do Administratora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Administratora.

II. Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Administratora możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

III. Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych Czasopism należących do Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej Czasopisma. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer Czasopisma. Imię pozwala Administratorowi zwracać się do czytelników po imieniu.

IV. Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Administratora wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje PayU. W tym przypadku tylko system PayU zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze PayU znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

V. Niezapowiedziane Wiadomości

Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Administrator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Serwisów, Czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Administratora.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

VI. Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Administratora przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

VII. Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Administratora i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Administratora nie podlegają Polityce Prywatności.

VIII. Cookies (Ciasteczka)

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

Konfiguracji serwisu

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
 • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.


Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

 • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

 • Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Paypal [administrator cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
 • PayU [administrator cookies: PayU SA z siedzibą w Polsce]

Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
 • ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

IX. Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisach i Czasopismach należących do Administratora.

W przypadku pytań proszę pisać {hide_email}

X. Wyłączenie Odpowiedzialności

Administrator oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Administrator przykłada sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują swoje reklamy w Serwisach byli wiarygodni, ale nie może odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.